cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
www.thebrusselsconnection.be http://szczepienia.net.pl

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie przepisów dotyczących równego traktowania wszystkich pracowników, jak również osób, które ubiegają się o zatrudnienie. Kodeks pracy jasno określa przepisy związane z tym tematem, w przypadku naruszenia obowiązujących zasad. Warto zwrócić uwagę, że według zapisów w kodeksie pracownik ma prawo do wypłaty odszkodowania za stosowną przeciwko niemu dyskryminację.

W tym celu powinien on złożyć pozew do sądu pracy. Warto jeszcze raz podkreślić, że prawo do uzyskania odszkodowania ma również osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która z przyczyn zakwalifikowanych przez kodeks za dyskryminację nie nawiązała współpracy z danym pracodawcom. Co więcej warto podkreślić, że to w gestii pozwanego pracodawcy będzie udowodnienie niewinności, poprzez przedstawienie dowodów o nieodpuszczeniu się dyskryminacji.

Tym bardziej należy dochodzić swoich praw, nie tylko dla siebie, ale również ku przestrodze dla innych przyszłych i obecnych pracowników danej firmy.