cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
https://www.iceteam.pl/oferta/caloroczne-ice-bary-i-eskpozycje-lodowe/ oprawaobrazow.waw.pl

Odbycie szkolenia BHP dotyczy każdego pracownika. Przełożony nie powinien pozwalać na wykonywanie obowiązków zawodowych pracownikowi, który nie przeszedł takiego szkolenia. W przypadku nowych pracowników organizowane jest wstępne szkolenie BHP. Dzięki niemu pracownik ma wiedzę oraz umiejętności, które są niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych zgodnie z zasadami BHP.

www.pinb.czest.pl

Ponadto pracownik uzyskuje informacje na temat tego, jakie zagrożenia mogą wystąpić na danym stanowisku. W trakcie szkolenia BHP omawiany jest instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. W tym pierwszym omawiane są zagadnienia znajdujące się w Kodeksie Pracy. Ponadto pracownicy dowiadują się w jaki sposób udzielić pierwszą pomoc.

Instruktaż stanowiskowy jest nieco bardziej szczegółowy. Specjalista ds. BHP omawia wówczas potencjalne zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy oraz sposoby zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia. Wraz z zakończeniem szkolenia pracownik podpisuje oświadczenia odnośnie odbycia szkolenia z zasad BHP.