cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
Hipochondria
Optyk Opaliński

Zaburzenie polegające na przekonaniu o postępującej i rozwijającej się przynajmniej jednej poważnej chorobie w organizmie pacjenta.

Choroba urojona, która w wyniku licznych badań zostaje wykluczona najczęściej ma charakter somatyczny, a więc osoba autentycznie odczuwa ból związany z chorobą.

Osoba cierpiąca z powodu hipochondrii często skarży się z powodu licznych bóli somatycznych, których istnienie nie może być wytłumaczone w żaden medyczny sposób (istnienie tych bóli z punktu fizycznego jest niemożliwe).

Osoby cierpiące z powodu hipochondrii najczęściej przejawiają tendencje do narcyzmu i egocentryzmu, skupiając uwagę na swoim bólu skupiają ją również na sobie.

Hipochondria towarzyszy często zaburzeniom o charakterze nerwicowym lub depresji.

Fundamentem współcześnie występującej hipochondrii może być łatwy sposób do informacji na temat groźnych chorób, których objawy opisane są w szczegółowy sposób w Internecie.

Zjawisko nasilania się objawów i budowania przekonania o swojej chorobie pod wpływem informacji zaczerpniętych z Internetu nosi nazwę cyberchondrii.