cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
Halucynacje
blog o uzależnieniach integracja sensoryczna koszalin

Halucynacje, nazywane też często omamami, stanowią objawy psychotyczne, określane jako pozytywne, czyli wytwórcze, co oznacza, ze stanowią one zauważalne odchylenie od normy w czasie procesu poznawczego (objawy negatywne wiążą się z obniżeniem typowych reakcji u osoby, dotkniętej chorobą).

Człowiek widzi coś, czego tak naprawdę nie ma, co wpędza go w zakłopotanie, a nierzadko wywołuje także irracjonalny lęk.

Omamy mogą wystąpić podczas licznych chorób psychicznych, takich jak chociażby schizofrenia czy ciężka postać depresji.

Wyróżnia się halucynacje proste, w skład których wchodzą pojedyncze blaski, błyśnięcia, plamy czy dźwięki oraz halucynacje złożone, gdy pojawiają się przedmioty, zwierzęta czy nawet całe sceny, w przypadku których chory jest przekonany, że właśnie tych zdarzeń doświadczył.

Omamy dzieli się na: słuchowe (dialogi, bliżej nieokreślone głosy, melodie, komentarze odnośnie jego postępowania), smakowe (odczuwanie w pokarmach smaków składników, których naprawdę tam nie ma), wzrokowe (miganie, obrazy ludzi bądź zwierząt, scenki rodzajowe), węchowe (nieprzyjemne bądź przyjemne zapachy, które towarzyszą jakiejś scenie) oraz czuciowe (mrowienie, zmiany temperatury ciała).

Zwykle, podczas leczenia trafnie zdiagnozowanej choroby, halucynacje ustępują.

.