cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
www.krakowrazem.pl Znajdź psychologa w Poznaniu na www.pomocnia-poznan.pl

Dyskryminacja to pojęcie, które coraz częściej jest obecne na wielu płaszczyznach naszego życia. Jako jednostki, grupy, czy nawet całego społeczeństwa. Choć zazwyczaj bywa świadomym działaniem, może również odbywać się przypadkowo, a i tak jest krzywdzące.

www.artcd.pl

Bowiem, każde nierówne traktowanie, które jest bezpodstawne i często niesprawiedliwe nie powinno mieć w ogóle miejsca. Niemniej jednak swoista odmienność jest wytykana. Co więcej stała się dzisiaj elementem życia, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie funkcjonowania.

Dyskryminowanie drugiej osoby może mieć wiele przyczyn, do tych najważniejszych od lat zalicza się płeć oraz rasa. Współcześnie do czynienia mamy również z negatywnym rozróżnieniem wieku, orientacji seksualnej, statusu materialnego, niepełnosprawności. Spotyka się także dyskryminację ze względu na pochodzenie, wyznanie, czy poglądy.

Ciągłe utrudnianie dostępu do praw oraz zasobów społecznych ma ogromne znaczenie nie tylko dla dyskryminowanej jednostki, ale również dla nas, osób stojących z boku.