cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
Coraz częściej spotyka się, że specjaliści prowadzą diagnostykę online

Współcześnie dość powszechnym zjawiskiem jest dyskryminowanie pracownika przez pracodawcę. Jej główną cechą jest bezpośrednie oddziaływanie na osoby starające się o pracę.

www.archivorthodoxy.org

Gdzie już na etapie rekrutacji dochodzi do jawnej dyskryminacji. Takie gorsze traktowanie dotyczy głównie trzech zasadniczych grup społecznych, które klasyfikowane są pod względem płci, wieku oraz niepełnosprawności.

Jednak w grupie tej znaleźć się mogą również osoby chore, innego wyznania, czy odmiennej orientacji seksualnej. Już przeglądając ogłoszenia w gazetach widać z jakim zjawiskiem mamy do czynienia.

Sformułowania zatrudnię młodą osobę, czy też wskazanie na konkretną płeć jest niczym innym, jak dyskryminacją. I można tłumaczyć się specyfiką zakładu, czy też stanowiska, jednak tak naprawdę nie ma to większego znaczenia.

Jest tylko i wyłącznie jawną dyskwalifikacją danej grupy społecznej. W ostatnich czasach zauważa się poprawę tego typu zjawiska, co niekoniecznie musi oznaczać pozytywne rozwiązanie sprawy.