cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
www.jovanka.co.uk psycholog dziecięcy zielona góra

Współcześnie dość powszechnym zjawiskiem jest dyskryminowanie pracownika przez pracodawcę. Jej główną cechą jest bezpośrednie oddziaływanie na osoby starające się o pracę.

www.archivorthodoxy.org

Gdzie już na etapie rekrutacji dochodzi do jawnej dyskryminacji. Takie gorsze traktowanie dotyczy głównie trzech zasadniczych grup społecznych, które klasyfikowane są pod względem płci, wieku oraz niepełnosprawności.

Jednak w grupie tej znaleźć się mogą również osoby chore, innego wyznania, czy odmiennej orientacji seksualnej. Już przeglądając ogłoszenia w gazetach widać z jakim zjawiskiem mamy do czynienia.

Sformułowania zatrudnię młodą osobę, czy też wskazanie na konkretną płeć jest niczym innym, jak dyskryminacją. I można tłumaczyć się specyfiką zakładu, czy też stanowiska, jednak tak naprawdę nie ma to większego znaczenia.

Jest tylko i wyłącznie jawną dyskwalifikacją danej grupy społecznej. W ostatnich czasach zauważa się poprawę tego typu zjawiska, co niekoniecznie musi oznaczać pozytywne rozwiązanie sprawy.