cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
Bulimia
blog o uzależnieniach

Bulimia nazywana również żarłocznością psychiczną to zespół zaburzeń odżywiania charakteryzujący się występowaniem na przemian epizodów przejadania się i zachowań kompensacyjnych.

Osoba cierpiąca na bulimie przechodząc przez często krótkotrwały i gwałtowny okres żarłoczności, przechodzi do zachowań mających na celu kontrolowanie wagi takie jak wymioty, używanie środków przeczyszczających i lewatyw, nadmierne i wykańczające ćwiczenia fizyczne.

Bulimia to choroba o podłożu psychicznym, która najczęściej powodowana jest konfliktami wewnętrznymi osoby na nią cierpiącej.

Niezdrowe aspiracje, konflikty rodzinne, nadmierny krytycyzm wobec siebie i brak akceptacji ze strony najbliższego otoczenia to czynniki najczęściej podawane jako przyczyny bulimii.

www.centrumpieknegousmiechu.pl

Objawami choroby są przede wszystkim zmiany związane z utratą wagi, ale również odwodnienie, niedobory pokarmowe, bóle głowy, uszkodzenie przełyku, zaparcia, stany depresyjne.

Podstawowym sposobem leczenia jest psychoterapia mająca przywrócić stabilność emocjonalną i obraz samego siebie w umyśle pacjenta.