cyforwe

cyfrowe zdrowie psychiczne
Borderline
www.makabunda.pl diety

Borderline to określenie typu osobowości charakteryzującego się chwiejnością emocjonalną. Do cech charakterystycznych należą przede wszystkim wahania nastroju i tzw. popadanie ze skrajności w skrajność.

Osobę o typie osobowości BPD (skrót od borderline) cechuje przede wszystkim niepewność w konstrukcji samego siebie. Jednostka niemogąca określić własnej osobowości przejawia tendencje do agresji i autoagresji, jednoczesnego idealizowania siebie i pogardzania własną osobą. Typ osobowości borderline cechuje bardzo duża obawa przed odrzuceniem, który doprowadza do konfliktu wewnętrznego, tworząc niespójną, często sprzeczną wewnętrznie strukturę „ja”.

Przyczyny występowania osobowości borderline nie są do końca znane, zdecydowanie nie można przyjąć jednej przyczyny jako tożsamej dla wszystkich osób, które ten typ osobowości przejawiają. Jako powody występowania osobowości BDP najczęściej przyjmuje się jednak osłabienie ego w wyniku tłumienia agresji jeszcze na etapie dziecięcego rozwoju. Inna koncepcja odnajduje w typie osobowości narcystyczny charakter, spowodowany prawdopodobnie brakiem rozwoju pewnych cech osobowości.